PROCESUL-VERBAL nr. 34
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 05 august 2019

02.08.2019