PROCESUL-VERBAL nr. 34
al ședinței publice extraordinare a Consiliului Audiovizualului
din 13 noiembrie 2020

13.11.2020