PROCESUL-VERBAL nr. 35
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 05 august 2019

05.08.2019