PROCESUL-VERBAL nr. 36
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 08 august 2019

08.08.2019