PROCESUL-VERBAL nr. 37
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 15 octombrie 2021

15.10.2021