PROCESUL-VERBAL nr. 37
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 20 AUGUST 2019

20.08.2019