PROCESUL-VERBAL nr. 39
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 05 septembrie 2019

05.09.2019