PROCESUL-VERBAL nr. 39
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 28 octombrie 2021

28.10.2021