PROCESUL-VERBAL nr. 41
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 11 septembrie 2019

11.09.2019