PROCESUL-VERBAL nr. 41
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 16 decembrie 2021

16.12.2021