PROCESUL-VERBAL nr. 45
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 30 septembrie 2019

30.09.2019