PROCESUL-VERBAL nr. 48
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 04 octombrie 2019

04.10.2019