PROCESUL-VERBAL nr. 49
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 07 octombrie 2019

07.10.2019