PROCESUL-VERBAL nr. 50
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 08 octombrie 2019

08.10.2019