PROCESUL-VERBAL nr. 55
al ședinței publice extraordinare a Consiliului Audiovizualului
din 02 noiembrie 2019

02.11.2019