PROCESUL-VERBAL nr. 57
al ședințelor publice ale Consiliului Audiovizualului
din 06 noiembrie 2019

06.11.2019