PROCESUL-VERBAL nr. 58
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 13 noiembrie 2019

13.11.2019