PROCESUL-VERBAL nr. 59
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 15 noiembrie 2019

15.11.2019