PROCESUL-VERBAL nr. 5
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 09 februarie 2022

09.02.2022