PROCESUL-VERBAL nr. 5
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 25 februarie 2020

25.02.2020