PROCESUL-VERBAL nr. 61
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 30 decembrie 2019

30.12.2019