PROCESUL-VERBAL nr. 6
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 04 martie 2020

04.03.2020