PROCESUL-VERBAL nr. 7
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 27 martie 2020

27.03.2020