PROCESUL-VERBAL nr. 8
al ședinței extraordinare a Consiliului Audiovizualului
din 25 februarie 2022

25.02.2022