PROCESUL-VERBAL nr. 9
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 10 aprilie 2020

10.04.2020