Must carry

În conformitate cu art. 75 alin. (4) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale ,,Consiliul Audiovizualului elaborează şi actualizează lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune şi a celor „must carry” şi o publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului”.

Totodată, conform art. 1 din Codul serviciilor media audiovizuale, servicii media audiovizuale libere la retransmisiune sunt servicii media audiovizuale a căror retransmisiune nu este condiționată financiar ori tehnic de către furnizorii de servicii media sau de către reprezentanții legali ai acestora, iar servicii media audiovizuale „must carry” sunt servicii media audiovizuale libere la retransmisiune, a căror retransmisiune este obligatorie pentru distribuitorii de servicii media în baza listei serviciilor media audiovizuale stabilite anual de către Consiliul Audiovizualului.
10.11.2023
Lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune
Aprobată prin Decizia Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 369 din 10 noiembrie 2023
27.01.2023
Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry”
Aprobată prin Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 21 din 27 ianuarie 2023
16.08.2022
DECIZIA nr. 110 din 08 aprilie 2022
Cu privire la aprobarea criteriilor privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”