23 DE FURNIZORI DE SERVICII MEDIA TV, SANCȚIONAȚI PENTRU NEPREZENTAREA ÎNREGISTRĂRILOR CĂTRE CA

10.06.2022

În ședința din 10 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a sancționat 23 de furnizori de servicii media audiovizuale pentru neprezentarea înregistrărilor solicitate de instituția de reglementare.

 

I. În temeiul prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului (CA) a solicitat tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale de televiziune  înregistrările serviciilor media audiovizuale pentru o perioadă de 7 zile (consecutive) pentru a monitoriza respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Cod privind programele locale și cele în limba română, urmare a autosesizării vicepreședintei CA, Aneta Gonța.

 

Astfel, pentru încălcarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale serviciilor media audiovizuale de televiziune: „Axial TV”, „Tezaur TV”, „Busuioc TV”, „NTV Moldova”, „Exclusiv TV”, RU TV”, „PEH TV”,  „Zona M”,  „Accent TV” , „Art TV”, „ALBASAT”, „R LIVE TV”, „Privesc.Eu TV”, „ORIZONT TV”, „Vocea Basarabiei”, „RTR Moldova”, „TV Bizim Dalgamiz”, „ENY AY”, „BRAVO TV”, „Ren Moldova”,  „NTS” și  „Cinema 1” le-au fost aplicate următoarele sancțiuni:

 

Nr.
d/o
Denumirea instituției, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
 „AXIAL TV”,
HONESTAS” SRL
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod.
Amendă
5000 de lei
„Tezaur TV”,
„TEZAUR FOLC” SRL
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod.
Amendă
5000 de lei
„BUSUIOC TV”,
„BUSUIOC MEDIA” SRL
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod.
Amendă
5000 de lei
„NTV Moldova”,
 PP „Exclusiv Media” SRL
pentru încălcarea repetată a  prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d) din Cod.
Amendă
10000 de lei
„Exclusiv TV”,
PP „Exclusiv Media” SRL
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod
Amendă
5000 de lei
„RU TV”,
 „EUROSHOW GRUP” SRL
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod.
Amendă
5000 de lei
„PEH TV”,
„MEDIA PRODUCTION TV” SRL
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod.
Amendă
5000 de lei
„ZONA M”,
„STATIS TV” SRL
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod
Amendă
5000 de lei
„Accent TV”,
„TELESISTEM TV” SRL
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod.
Amendă
5000 de lei
„ART-TV”,
„ART-CLUB” SRL
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod.
Amendă
5000 de lei
„ALBASAT”,
„ALBASAT” SRL
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod.
Amendă
5000 de lei
„R Live TV”,
„BRIGHT COMMUNICATIONS” SRL
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod.
Amendă
5000 de lei
„Privesc.Eu TV”,
„NAVINFO” SRL
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod.
Amendă
5000 de lei
ORIZONT TV”,
„ARCHIDOC GROUP” SRL
pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Amendă
7500 de lei
„Vocea Basarabiei TV”,
„VOCEA MEDIA” SRL
pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod
Amendă
7500 de lei
„RTR Moldova”,
„TV-Comunicaţii Grup” SRL
pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Amendă
7500 de lei
„TV BIZIM DALGAMIZ”, „BIZIM DALGAMIZ” SRL
pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Amendă
7500 de lei
„ENI AI”,
„ENI AI” SRL
pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Amendă
7500 de lei
„BRAVO TV”,
„BRAVO TV” SRL
pentru refuzul, repetat, de a pune la dispoziția Consiliului Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d) din Cod.
Amendă
12500 de lei
„REN MOLDOVA”, „TELEPROIECT” SRL
pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Amendă
7500 de lei
„NTS”,
SC „URANIA FM” SRL
pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Amendă
7500 de lei
„Cinema 1”,
„A.Video-Content” SRL
pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Amendă
7500 de lei

 

II.  În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, vicepreședinta CA, Aneta Gonța, a solicitat la 06 mai 2022, repetat dispunerea monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV”, la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe prevăzută în conținutul licenței de emisie.

Dat fiind faptul că prin decizia nr. 84 din 17 martie 2022 Consiliul Audiovizualului a prelungit licența de emisie a furnizorului de servicii media audiovizuale Publicația Periodică „Timpul de dimineață”, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV” care urma să devină valabilă din 17.05.2022, Aneta Gonța a propus ca monitorizarea să cuprindă toate programele din Structura serviciului media audiovizual, difuzate șapte zile consecutiv, începând cu 17 mai 2022.

 

Consiliul Audiovizualului a solicitat, în contextul prevederilor art. art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale,  PP „Timpul de dimineață” prezentarea înregistrărilor serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV”, pentru perioada 23-29 mai 2022.

Urmare a  lipsei de reacției din partea furnizorului, prin scrisoarea nr. 772 din 06 iunie 2022, CA a solicitat repetat serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV” să prezinte înregistrările video pentru aceeași perioadă a anului curent, care însă nu au fost puse la dispoziția Consiliului Audiovizualului, astfel fiind imposibilă monitorizarea la acest capitol.

 Astfel, pentru încălcarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV” i-a fost aplicată următoarea sancțiune:

 

Nr.
d/o
Denumirea serviciului media audiovizual, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
„10 TV”,
 PP „Timpul de dimineață”
pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Amendă
5000 de lei

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale: „HONESTAS” SRL, „TEZAUR FOLC” SRL, „BUSUIOC MEDIA” SRL, PP „Exclusiv Media” SRL, „EUROSHOW GRUP” SRL, „MEDIA PRODUCTION TV” SRL, „STATIS TV” SRL, „TELESISTEM-TV” SRL, „ALBASAT” SRL, „BRIGHT COMMUNICATIONS” SRL,  „NAVINFO” SRL, „ARCHIDOC GROUP” SRL, „VOCEA MEDIA” SRL, „TV-Comunicaţii Grup” SRL, „ART-CLUB” SRL, „BIZIM DALGAMIZ” SRL, „ENI AI” SRL, „BRAVO TV” SR, „TELEPROIECT” SRL, SC „URANIA FM” SRL, „A.Video-Content” SRL și PP „Timpul de dimineață” sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri

Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul