37 de posturi TV incluse în Lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune, aprobată de CA

19.01.2024

În prima ședință din acest an, Consiliul Audiovizualului a actualizat Lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune, care include 37 de posturi de televiziune.

 

Totodată, în această listă nu au fost incluși furnizorii de servicii de televiziune, valabilitatea actelor permisive ale cărora a fost sistată temporar prin decizia Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță majoră, precum și postul Special TV, al furnizorului ”Best Way Media” SRL, care nu are activitate.

 

Potrivit Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA), serviciile libere la retransmisiune sunt programe a căror retransmisiune nu este condiționată financiar ori tehnic de către furnizorii de servicii media sau de către reprezentanții legali ai acestora.

 

În același timp, distribuitorii de servicii media au obligaţia să includă, în ofertele lor, 50% din serviciile de televiziune libere la retransmisiune.

 

Conform prevederilor art. 75 alin. (4) lit. d) din CSMA, Consiliul Audiovizualului elaborează și actualizează lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry”.

 

Lista actualizată la 22.03.2024.