7 TV, PRO TV Chișinău, Canal Regional și Cinema 1 au interdicție să difuzeze timp de o zi publicitate. CA a mai aplicat amenzi de 469 000 de lei pentru insuficiența programelor locale

16.05.2024

Consiliul Audiovizualului a sancționat, în ședința de azi, 9 posturi TV cu 21 de amenzi în sumă totală de 469 000 de lei pentru încălcarea prevederilor referitoare la programele locale.

 

În premieră, membrii CA au aplicat sancțiunea de suspendare a dreptului de a difuza publicitate, ca sancțiune complementară, în cazul abaterilor repetate privind cotele de programe locale înregistrate la posturile „7 TV”, „PRO TV Chișinău”, „Canal Regional” și „Cinema 1”. Posturile au interdicție să difuzeze comunicări comerciale în data de 25 mai, în intervalul de ore 06:00-24:00.

 

Controlul CA, ce a inclus 15 servicii de televiziune, a arătat că 5 posturi TV nu au respectat cota de produs local, 4 – cota programelor în limba română, 6 – cota de produs difuzat în orele de maximă audiență și 6 posturi TV nu au avut suficiente programe în primă difuzare.

 

Furnizorul public regional de servicii media „Găgăuziya Radio Televizionu”, care se adresează comunităților din unitatea administrativ-teritorială în care minoritatea etnică găgăuză reprezintă o pondere majoritară, are obligația să transmită programe locale în proporție de cel puțin 25% în limba română și programe proprii în limba minorității respective. Postul „TV-Găgăuzia” a difuzat, în mod repetat, mai puține programe în limba română, fiind sancționat cu 25 000 de lei.

 

La serviciile de televiziune „PRO TV Chișinău” și „Canal Regional” durata medie zilnică a programelor locale a fost mai mică de 8 ore, procentul programelor locale în primă difuzare a constituit mai puțin de 50%, iar cota programelor locale difuzate în orele de maximă audiență nu a atins 75%. Pentru aceste încălcări, comise în mod repetat, furnizorii nu au dreptul să difuzeze publicitate timp de o zi. „PRO TV Chișinău” a avut cu peste 10 ore mai puține programe autohtone, iar „Canal Regional” a dat cu peste 11 ore mai puțin produs local, ambii fiind sancționați cu câte 27 000 de lei.

 

„PRO TV Chișinău” a prezentat cu peste 6 ore mai puține programe locale în primă difuzare, iar „Canal Regional” cu aproximativ 10 ore mai puțin, sancțiunile aplicate au constituit 16 000 de lei și 17 000 de lei, respectiv. Pentru insuficiența de peste 12 ore de produs difuzat în orele de maximă audiență la „PRO TV Chișinău” și cu peste 10 ore mai puțin la „Canal Regional”, furnizorii au fost amendați cu 28 000 de lei și cu 27 000 de lei, respectiv.

 

„7 TV” pentru insuficiența de programe autohtone a fost sancționat cu 25 000 de lei. Pentru faptul că nu a atins cota de programe în limba română, difuzând cu peste 22 de ore mai puține programe, postul a fost amendat cu 28 000 de lei. Pentru că programele locale în orele de maximă audiență au constituit cu peste 3 ore mai puțin decât prevede legea, furnizorul a fost amendat cu 26 000 de lei. Pentru încălcările repetate, furnizorul a fost sancționat cu suspendarea dreptului de a difuza comunicări comerciale timp de o zi.

 

În perioada supusă verificării, „7 TV” a difuzat programele: „Știri”, „Новое Утро”, „500”, „7 zile”, „Ceva interesant” și „Азбука Вкуса”. Aceste programe au fost prezentate și de „Cinema 1”: „Новое Утро” (cu o diferență de aproximativ 3 minute față de 7 TV), „500” (cu o diferență de aproximativ 10 secunde față de 7 TV), „Азбука вкуса” (cu o diferență de aproximativ 8 minute față de 7 TV), „7 Zile” (cu o diferență de aproximativ 5 minute față de 7 TV).

 

Proporția programelor audiovizuale locale în limba română la „Cinema 1” a constituit aproape 21 de ore din aproximativ 46 de ore ce trebuiau produse, amenda fiind de 28 000 de lei. Pentru insuficiența de programe locale în orele de maximă audiență, postul a fost amendat cu 26 000 de lei. Pentru comiterea încălcărilor în mod repetat, furnizorul a fost sancționat și cu suspendarea dreptului de a difuza comunicări comerciale timp de o zi.

 

„One TV” a difuzat cu aproximativ 10 ore mai puține programe locale, volumul acestor programe în primă difuzare a constituit cu peste 4 ore mai puțin decât ar fi trebuit conform legii, iar cota programelor locale în orele de maximă audiență a fost cu aproximativ 6 ore mai mică. Sancțiunile au constituit 17 000 de lei, 16 000 de lei și, respectiv, 17 000 de lei.

 

„Star TV” a difuzat cu peste 40 de ore mai puține programe locale, fiind amendat cu 19 000 de lei. Volumul programelor în primă difuzare a fost cu aproximativ 20 de ore mai mic, amenda constituind 18 000 de lei. Cota programelor locale difuzate în orele de maximă audiență a fost cu aproximativ 27 de ore mai mică, amenda fiind de 19 000 de lei.

 

Cota programelor locale în prima difuzare la „TVC 21” și la „Agro TV Moldova” a constituit mai puțin de 50%. „TVC 21” a dat cu peste 14 ore, iar „Agro TV Moldova” cu peste 11 ore mai puțin produs autohton în primă difuzare. Amenzile au fost de 18 000 de lei și 17 000 de lei. Procentul rezervat programelor în limba română nu a constituit 80% la „TVC 21”, fiind cu aproximativ 21 de ore mai mic, sancțiunea a constituit 28 000 de lei.

 

Consiliul Audiovizualului a acordat tuturor furnizorilor sancționați un termen de 60 de zile pentru remedierea deficienților.

 

Potrivit articolului 4 din Codul serviciilor media audiovizuale, posturile „PRO TV CHIȘINĂU”, „Canal Regional”, „7 TV”, „Cinema 1”, „One TV”, „Star TV”, „TVC 21”, „Agro TV Moldova”,  clasificate ca naționale, urmau să realizeze câte cel puțin 8 ore de produs local, la fel și postul public regional „TV-Găgăuzia”.

 

Examinarea raportului de control a postului „Global 24” a fost amânată pentru elucidarea tuturor aspectelor.

 

Serviciile „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Busuioc TV”, „MEGA TV”, „N4”, „WE SPORT TV” au respectat cotele de programe locale în perioada monitorizată.