9 posturi TV au fost avertizate public pentru carențe în exprimarea orală în programele audiovizuale

14.07.2023

Posturile de televiziune „Mega TV”, „Familia”, „Exclusiv TV”, „Canal 5”, „R Live TV”, „Vocea Basarabiei TV”, „PEH TV”, „Cinema 1” și „ITV” au fost avertizate public pentru faptul că jurnaliștii au comis abateri de la normele exprimării orale standard în cadrul buletinelor de știri, al talk-show-urilor politice, al programelor de divertisment și de plasare de produse, difuzate în perioada 06-30 iunie 2023.

 

Monitorizarea posturilor TV privind ținuta lingvistică sub aspectul corectitudinii exprimării a fost făcută de conf. univ., dr. hab. în filologie, Viorica Molea, la solicitarea Consiliului Audiovizualului.

 

Dr. Molea a menționat, în prezentarea concluziilor monitorizării în timpul ședinței CA de astăzi, că procesul de cultivare a limbii române pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să fie constant și eficient, întrucât există numeroase probleme referitoare la modul de respectare a normei literare standard, fapt care se răsfrânge asupra culturii comunicării în general.

 

Scopul acestor monitorizări este tocmai să-i sensibilizeze pe cei responsabili de corectitudinea discursului public, iar obiectivul nostru comun este o limbă corectă, elevată, evoluată. Deși unele greșeli par nesemnificative, orice greșeală care se strecoară în spațiul public, diminuează pregnanța limbii. Faptul că în prezent avem un discurs public mult mai elevat, este meritul atât al jurnaliștilor, care au avut grijă continuu de modul de exprimare, cât și al profesorilor filologi”, a afirmat conf. univ., dr. hab. în filologie, Viorica Molea.

 

Astfel, monitorizarea arată că în conținuturile audiovizuale supuse controlului predomină greșelile de ordin gramatical, persistă calcurile din limba rusă, anacolutul (discontinuitate în exprimare), exprimarea confuză, prolixă, echivocă. De asemenea, conjuncțiile și prepozițiile, de multe ori, se utilizează incorect.

 

Responsabilitățile culturale sunt prevăzute la art. 19 din Codului serviciilor media audiovizuale. Alineatul 2 stipulează că: „Furnizorii de servicii media asigură respectarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice și sintactice ale limbii române și ale celorlalte limbi de difuzare în cadrul programelor audiovizuale”.

 

Monitorizarea serviciilor de programe ale furnizorilor de servicii media audiovizuale la capitolul protejării patrimoniului lingvistic și cultural-național este prevăzută în Planul de acțiuni al CA pentru anul 2023.

 

Amintim că, în 2022, serviciile media audiovizuale de televiziune „TV Moldova-1”, „Prime”, „N4”, „RTR Moldova”, „NTV Moldova”, „TV8”, „Jurnal TV”, „TV6”, „PRO TV Chișinău”, „Publika TV” și „Primul în Moldova” au fost monitorizate la capitolul protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național, acestea fiind avertizate public pentru ținuta lingvistică deficientă.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe

Raportul de monitorizare a posturilor TV privind corectitudinea exprimării în comunicarea orală standard (06 iunie – 30 iunie 2023)
 1. casino online gambling
 2. ipl betting
 3. ipl satta
 4. online ipl satta
 5. online gambling
 6. stake casino
 7. spin casino
 8. casino slots
 9. online gambling sites
 10. twin casino
 11. online slots
 12. bet casino
 13. casino betting
 14. bet online casino
 15. video poker
 16. casino bonus
 17. cricket satta bazar
 18. free casino games
 19. classic casino
 20. ipl bookie