Alfabetizarea informațională și media abordată de Președinta CA, Liliana Vițu, la invitația Reprezentantei OSCE pentru libertatea presei

04.06.2024

Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a participat la reuniunea suplimentară II a Organizației pentru securitate și cooperare în Europa (OSCE) privind dimensiunea umană, organizată la Viena, în perioada 27-28 mai 2024, de Președinția malteză OSCE, Reprezentanta OSCE pentru libertatea presei, Teresa Ribeiro, și Oficiul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului.

 

Peste 200 de participanți, reprezentanți ai statelor membre OSCE, ai organizațiilor internaționale, ai societății civile și ai instituțiilor de presă au analizat conexiunile dintre alfabetizarea media și democrație, provocările și oportunitățile din actualul mediu informațional online și impactul acestora asupra activismului civic. Totodată, a fost abordat și rolul alfabetizării media și informaționale în promovarea unei implicări mai sporite din partea cetățenilor în viața societății, implicit creșterea rezilienței sociale, cu precădere în contextul multiplelor procese electorale din anul 2024.

 

Importanța alfabetizării informaționale pentru asigurarea unui proces electoral conform normelor și standardelor democratice a fost un alt subiect abordat în cadrul conferinței. Fortificarea guvernărilor democratice ar garanta că cetățenii vor fi capabili să ia decizii informate la urnele de vot, au conchis experții invitați să vorbească la eveniment.

 

Ultima sesiune a întrunirii a fost dedicată conceptului de alfabetizare în domeniul libertății presei, aceasta urmărind să furnizeze destinatarilor toate competențele și instrumentele necesare unei evaluări critice a informației și creării de conținut media responsabil. În cadrul acestui segment, președinta CA, Liliana Vițu, a vorbit despre activitatea și experiența autorității de reglementare în ce privește protejarea spațiului audiovizual național și contracararea tentativelor de dezinformare a populației, menționând legătura indivizibilă între libertatea presei, democrație și securitate.

 

Reuniunile suplimentare ale OSCE privind dimensiunea umană constituie o platformă pentru statele membre și instituțiile OSCE, precum și pentru organizațiile internaționale și societatea civilă, unde acestea pot face schimb de opinii și bune practici, în vederea identificării de soluții comune la provocările cu care se confruntă societățile din regiunea OSCE.