ITV, FAMILIA, TVC 21, TV-Găgăuzia, BAS TV, STV, STUDIO-L SANCȚIONATE PENTRU LIPSA PROGRAMELOR LOCALE ȘI ÎN LIMBA ROMÂNĂ

03.06.2022

Consiliul Audiovizualului a dispus, prin Decizia nr. 102 din 30 martie 2022, monitorizarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.

 

În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea serviciilor media audiovizuale de televiziune: „ITV”, „FAMILIA”, „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Agro TV Moldova”, „Cotidianul TV-CTV”, „TVC 21”, „TV-Găgăuzia”, „BAS TV”, „STV” și „Studio-L”, în baza înregistrărilor prezentate de către furnizori. Perioada de monitorizare: 21-27 martie 2022.

Urmare a monitorizării s-a atestat că serviciile media audiovizuale de televiziune „ITV”, „FAMILIA”, „TVC 21”, „TV-Găgăuzia”, „BAS TV”, „STV” și „Studio-L” au comis derogări ale prevederilor legislației audiovizuale în vigoare, fapt pentru care le-au fost aplicate următoarele sancțiuni:

 

Nr.
d/o
Denumirea serviciului media audiovizual, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
„ITV”,
„MEDIA PRO GROUP” SRL
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (8)  din Cod.
Amendă
27 000 de lei
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7)  lit. f) din Cod.
Amendă
15 000 de lei
„FAMILIA”,
„Real Radio” SRL
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k) din Cod.
Amendă
5 000 de lei
„TVC 21”,
„COTIDIAN” SA
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7)  din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
„TV-Găgăuzia”,
Compania Publică „Găgăuziya Radio Televizionu”
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (8)  din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
„BAS TV”,
„LV-Topal”  SRL
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7)  din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
„STV”,
„NOI MEDIA DE SUD” SRL
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (8)  din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
„Studio-L”,
„Studio-L” SRL
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7)  din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale: „MEDIA PRO GROUP” SRL, „Real Radio” SRL, „COTIDIAN” SA, Compania Publică „Găgăuziya Radio Televizionu”, „LV-Topal” SRL, „NOI MEDIA DE SUD” SRL și  „Studio-L” SRL sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul