Amenzi de 60 000 de lei pentru modul de reflectare a campaniei electorale la TV

10.11.2023

Consiliul Audiovizualului a sancționat azi 6 furnizori de servicii media cu 2 avertizări publice și cu 7 amenzi în sumă de 60 000 de lei pentru abateri privind reflectarea campaniei electorale, constatate în cel de-al optulea raport de monitorizare pentru perioada 30 octombrie-03 noiembrie 2023.

 

Controlul Consiliului Audiovizualului a vizat respectarea prevederilor privind asigurarea informării corecte conform art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), în cadrul principalului program de știri în orele de maximă audiență de seară și/sau emisiuni de informare electorală. La fel, controlul a ținut de respectarea prevederilor art. 89 și 90 din Codul electoral, de către serviciile media audiovizuale de televiziune incluse în lista „must carry” și de către furnizorii de servicii media de televiziune naționale generaliste sau de știri, care au declarat că vor reflecta alegerile locale generale din 05 noiembrie 2023, începând cu 23 octombrie 2023. Astfel, au fost supuse controlului 13 servicii media audiovizuale de televiziune: „Moldova 1”, „Găgăuzia TV”, „Cinema 1”, „Jurnal TV”, „Exclusiv TV”, „TVR Moldova”, „PRO TV Chișinău”, „Vocea Basarabiei TV”, „TV8”, „R Live TV”, „TVC 21”, „Canal Regional” și „N4”.

 

Două servicii media audiovizuale de televiziune nu au asigurat informarea corectă la reflectarea alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023, iar 4 servicii media audiovizuale de televiziune nu au respectat prevederile art. 90 alin. (1) din Codul Electoral – concurenții electorali au fost reflectați în alte programe audiovizuale decât cele cu caracter electoral, și alin. (2) din Codul Electoral și ale pct. 38 din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat de Comisia Electorală Centrală (CEC). Conform acestor prevederi, în programele de știri și actualități, subiectele cu caracter electoral sunt incluse la rubrica specială „Electorala”, evidențiată prin semnale acustice sau vizuale unice la început și la final.

 

Sancțiuni aplicate furnizorilor de servicii media audiovizuale de televiziune pentru nerespectarea CSMA privind asigurarea informării corecte și încălcarea Codului electoral la reflectarea alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023.

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul licenței de emisieObiectul sancțiuniiSancțiune
SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE DE TELEVIZIUNE ALE FURNIZORILOR PRIVAȚI

CARE NU AU ASIGURAT INFORMAREA CORECTĂ CONFORM CSMA

1.                   „Cotidian” SA

„TVC 21”

Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din CSMAAvertizare publică
Număr total de sancțiuni: 1

Avertizări publice: 1

2.„Societatea Română de Televiziune”

„TVR Moldova”

Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (14) din CSMAAvertizare publică
Număr total de sancțiuni: 1

Avertizări publice: 1

SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE DE TELEVIZIUNE ALE FURNIZORILOR PRIVAȚI

CARE AU ÎNCĂLCAT CODUL ELECTORAL LA REFLECTAREA ALEGERILOR LOCALE GENERALE

DIN 05 NOIEMBRIE 2023

1.        „EXCLUSIV MEDIA” SRL

„Exclusiv TV”

Pentru încălcarea prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul electoralAmendă

5 000 de lei

Pentru nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) din Codul electoralAmendă

10 000 de lei

Număr total de sancțiuni: 2

Amendă: 2

Suma amenzilor: 15 000 de lei

2.        „SELECTCANAL-TV” SRL

„N4”

Pentru încălcarea prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul electoralAmendă

5 000 de lei

Pentru nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) din Codul electoralAmendă

10 000 de lei

Număr total de sancțiuni: 2

Amendă: 2

Suma amenzilor: 15 000 de lei

3.        ÎCS „Reforma Art” SRL

„Jurnal TV”

Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 90 alin. (2) din Codul electoralAmendă

15 000 de lei

Număr total de sancțiuni: 1

Amendă: 1

Suma amenzilor: 15 000 de lei

4.        AO „MEDIA ALTERNATIVA”

„TV8”

Pentru nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (2) din Codul electoralAmendă

10 000 de lei

Număr total de sancțiuni: 1

Amendă: 1

Suma amenzilor: 10 000 de lei

5.        „Cotidian” SA

„TVC 21”

Pentru încălcarea prevederilor art. 89 alin. (2) din Codul electoralAmendă

5 000 de lei

Număr total de sancțiuni: 1

Amendă: 1

Suma amenzilor: 5 000 de lei