Apel către instituțiile audiovizuale în contextul Săptămânii comemorării victimelor Holocaustului

23.01.2023

În perioada 23-29 ianuarie 2023 în Republica Moldova este marcată Săptămâna comemorării victimelor Holocaustului. În acest context, Consiliul Audiovizualului recomandă furnizorilor de servicii media audiovizuale să mediatizeze spoturi, filme, emisiuni tematice și evenimente organizate pe această temă.

 

Comemorarea reprezintă un moment de reflecție asupra episoadelor din istorie, de învățare din lecțiile trecutului și prevenirea repetării lor. Săptămâna aceasta are menirea de a întări coeziunea societății, de a spori toleranța interetnică și dialogul intercultural.

 

În ședința publică din 20 ianuarie, membrul CA, Ruslan Mihalevschi, a venit cu următorul mesaj: „Cu mare regret, ceea ce vedem acum în Ucraina, agresiunea militară împotriva Ucrainei, crimele de război de acolo, vorbesc despre faptul că lecțiile evenimentelor trecute nu au fost însușite. Cu toate acestea, sunt convins că reamintirea și necesitatea de a vorbi deschis despre acele evenimente întâmplate în anii celui de-al Doilea Război Mondial este în continuare important. Trebuie să excludem, prin toate modalitățile posibile, repetarea lor și să reamintim generațiilor noi despre faptul că rasismul, xenofobia, intoleranța pe criterii etnice sau oricare alte criterii, reprezintă o infracțiune. Îndemn redacțiile posturilor TV și radio să acorde atenție acestei date în programele lor, să difuzeze filme și alte producții.”

 

Apelul CA survine în urma unei adresări din partea Agenției Relații Interetnice de a susține informarea societății, pentru ca fiecare cetățean să devină mai responsabil și mai conștient de crimele trecutului și pericolele prezentului în societatea noastră.

 

 

Serviciul comunicare și relații cu publicul