Au fost aleși președintele și secretarul Comisiei care va selecta instituția responsabilă de măsurarea cotelor de audiență

23.08.2023

Membrii Comisiei de concurs care va selecta instituția responsabilă de măsurarea cotelor de audiență și a celor de piață în perioada 2024-2029 s-au întâlnit azi în prima ședință a Comisiei care, conform Regulamentului privind organizarea concursului, este organizată de membrii-observatori ai Consiliul Audiovizualului (CA) și este prezidată de cel mai în vârstă membru-observator, până la desemnarea președintelui Comisiei. Membrii cu drept de vot au ales președintele și secretarul Comisiei de concurs.

 

În funcția de președinte a Comisiei de concurs a fost aleasă Svetlana Buza, reprezentanta serviciului media de televiziune „TV8”, iar în funcția de secretar a fost numit Ghenadie Braghiș, reprezentantul serviciului media de televiziune „PRO TV Chișinău”.

 

La ședință au participat toți cei 9 membri cu drept de vot ai Comisiei: Ghenadie Braghiș – reprezentantul PRO TV Chișinău, Dumitru Mișin – reprezentantul Jurnal TV, Aglaia Guțu – reprezentanta Moldova-1 și Moldova-2, Svetlana Buza – reprezentanta TV 8, Evghenii Sergheev – reprezentantul Cinema 1, Petru Jelihovschi – reprezentantul Prime, Octavian Hanganu – reprezentantul „Casa Media Corp” SRL, Diana Zastinceanu – reprezentanta „Nova TV-Grup” SRL, Svetlana Caraseni – reprezentanta „Sales Platform” SRL.

 

Conform art. 30 din Codul serviciilor media audiovizuale, CA inițiază, o dată la 5 ani, concursul pentru selectarea instituției specializate pentru măsurarea cotelor de audiență și aprobă regulamentul de organizare a concursului care asigură un proces de achiziții deschis şi transparent, în conformitate cu standardele şi uzanțele internaționale din domeniu.

Precedentul concurs a fost desfășurat în 2018.

 

 

 

Serviciul comunicare și relații externe