„BRAVO TV”, SANCȚIONAT CU 56 000 LEI PENTRU LIPSA DE PROGRAME LOCALE, DUBLARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI FOLOSIREA GREȘITĂ A SIGLEI

30.03.2022
Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual „Bravo TV” la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3), (7) și art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Eugeniu Rîbca.

Rezultatele monitorizării au atestat că, în perioada de raport 28 februarie – 06 martie 2022, serviciul media audiovizual „Bravo TV” a realizat 0% programe audiovizuale locale și, respectiv, 0% programe locale în limba română. De asemenea, la capitolul respectării prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, rezultatele monitorizării au atestat că filmele pentru copii nu au fost dublate sau sonorizate în limba română. În procesul de monitorizare a fost atestat faptul că „Bravo TV” a utilizat un alt element de identificare decât cel indicat în dosarul funcțional al furnizorului de servicii media „BRAVO TV” SRL și aprobat de Consiliul Audiovizualului prin Decizia nr. 8/47 din 10 aprilie 2020. Este de menționat că Consiliul Audiovizualului a solicitat „BRAVO TV” SRL prezentarea înregistrărilor programelor audiovizuale  difuzate în perioada de 28 februarie – 06 martie 2022, care însă nu au fost puse la dispoziția CA.

 

Consiliul Audiovizualului a sancționat cu 56 000  lei postul de televiziune „Bravo TV”, după cum urmează:

 

  • 14.000 de lei pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (d) din Codul serviciilor media audiovizuale – conținutul local;
  • 8 000 de lei pentru transmisiunea serviciului media audiovizual cu încălcarea prevederilor licenței de emisie – fără sigla aprobată de CA;
  • 5 000 de lei pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate;
  • 29 000 de lei pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale – filmele pentru copii nu au fost dublate sau sonorizate în limba română.

 

Totodată, Consiliul Audiovizualului a acordat „BRAVO TV” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual „Bravo TV”, un termen de o lună pentru remedierea încălcării art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.

 

 

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul