CA a acordat un nou termen furnizorilor să depună declarațiile privind reflectarea alegerilor

29.08.2023

În ședința de azi, Consiliul Audiovizualului (CA) a acordat un nou termen furnizorilor pentru ca aceștia să depună Declarațiile privind reflectarea alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023.

 

Necesitatea acordării unui nou termen a apărut în urma omiterii indicării de către furnizorii de servicii media, în declarații, a angajamentului de a asigura egalitatea strictă sau proporțională în dezbateri, conform prevederilor art. 90 alin. 6 din Codul electoral. Din aceste considerente, CA a respins în ședința de azi toate declarațiile depuse de furnizorii de servicii media.

 

De asemenea, au intervenit modificări la punctele 26 și 32 din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, adoptat de Comisia Electorală Centrală. Modificările au fost publicate azi în Monitorul Oficial. Noua redacție a punctelor amendate prevede că:

 

  • „26. Declarația privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor se aprobă de CA dacă în lista de programe cu caracter electoral FSM a inclus cel puțin trei tipuri de programe audiovizuale cu caracter electoral din cele indicate la art. 90 alin. (2) din Codul electoral nr.325/2022.

În cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale și al referendumurilor republicane, în această listă de programe sunt incluse, suplimentar, și emisiunile de promovare electorală”.

 

  • „32.FSM prevăzuți la pct. 31 au dreptul să difuzeze informații despre procesul electoral doar în programele de știri și actualități”.

 

Declarațiile completate conform rezultatelor controlului făcut de Direcția control servicii media a CA, urmează să fie prezentate până luni, 4 septembrie 2023, inclusiv.

 

Furnizorii care au depus notificări privind nereflectarea alegerilor sunt în drept să-și revadă decizia și să depună Declarația privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor, în cazul în care își vor schimba opțiunea.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe