CA a actualizat Lista furnizorilor de servicii media naționali, regionali și locali

25.03.2024

Lista furnizorilor de servicii media naționali, regionali și locali a fost actualizată în una din ultimele ședințe ale Consiliului Audiovizualului. Aceasta include acum 38 de furnizori de servicii de televiziune naționali, 8 – regionali și 4 – locali.

 

Ca furnizor național a fost clasificat MEDIA PLATFORM SRL, fondatorul TV9, catalogat anterior ca local, fiindu-i acordat un termen de 60 de zile ca să se conformeze deciziei.

 

Unii furnizori de servicii media au fost excluși din listă, pentru că au renunțat la licența de emisie – posturile Bravo TV, NTV Moldova, RTR Moldova, Next TV, Premiera TV, BTV sau deoarece licența nu a fost prelungită de CA – Familia și Primul în Moldova.

 

Au fost înnoite denumirile posturilor PEH TV, GN TV și Legal TV, care au devenit 7 TV, STAR TV și One TV, respectiv.

 

Fondatorii serviciilor PRO TV Chișinău și Canal Regional au solicitat reclasificarea din naționali în regionali, ambele cereri fiind respinse în ședința CA din 15 martie a.c.

 

Atribuirea furnizorilor la una din cele 3 categorii de clasificare este determinată de întrunirea cumulativă a două condiții:

1) numărul populației care poate recepționa serviciile furnizorului, calculată în funcție de rețeaua de comunicații electronice folosită pentru difuzarea serviciului media;

2) la ce nivel se adresează serviciile media ale acestuia, evaluat în baza structurii serviciului media, genului programelor locale/achiziționate și a grilei de emisie.

 

Actualizarea listei este importantă în contextul realizării prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA) cu privire la măsurarea cotei de audiență a serviciilor media, precum și a celor ce statuează transmisiunea programelor audiovizuale locale. Astfel, la art. 4 din CSMA, în funcție de categorie sunt stabilite obligații pentru furnizorii de servicii media cu privire la realizarea și difuzarea programelor audiovizuale locale: cel puțin 8 ore pentru posturile TV naționale, 4 ore pentru cele regionale și cel puțin 2 ore pentru serviciile de televiziune locale. Programele audiovizuale locale se difuzează în intervalul orar 06:00-24:00, iar duratele medii zilnice se calculează pentru o săptămână calendaristică.