CA a aplicat amenzi în mărime de 240 000 lei pentru 9 posturi TV pentru încălcarea prevederilor ce țin de programele locale

29.12.2022

Prevederile referitoare la programele locale care nu au fost respectate vizeză:

 

– duratele medii zilnice a programelor audiovizuale locale care trebuie să fie de cel puțin 8 ore pentru furnizorii privați naționali de servicii media audiovizuale de televiziune și furnizorii publici regionali, respectiv de 10 ore pentru furnizorii publici naționali.

– difuzarea obligatorie a programelor în limba română

– difuzarea programelor locale în orele de maximă audienţă

 

Consiliul Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare a 12 furnizori publici și privați naționali de servicii media audiovizuale de televiziune; „Moldova-2”, „TV-Găgăuzia”, „N4”, „NTV Moldova”, „R Live TV”, „Agro TV Moldova”, „ITV”, „TVC 21”, „Zona M” la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a), b), c), alin. (4), alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova pentru perioada 02-08 decembrie 2022, iar pentru serviciile media audiovizuale „RTR Moldova”, „PEH TV” și „Cinema-1”, perioada 08-14 decembrie 2022, ca urmare a adoptării la data de 05 decembrie 2022 a Deciziei Curții de Apel Chișinău.

 

Ca urmare a monitorizării s-a atestat faptul că 9 furnizori de serviciilor media audiovizuale de televiziune nu au respectat prevederile art. 4 și li s-a aplicat amendă în mărime totală de 240 000 lei.

 

Astfel, CA a aplicat următoarele sancțiuni:

 

Denumirea instituției, titularul de licență Obiectul sancțiunii Sancțiunea
„TV Comunicații Grup” fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „RTR Moldova” pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Cod Amendă de 14 000 de lei
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Cod Amendă de 14 000 de lei
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din Cod Amendă de 14 000 de lei
„A. Video-Content” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „Cinema 1” pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Cod Amendă de 14 000 de lei
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Cod Amendă de 14 000 de lei
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din Codul Amendă de 14 000 de lei
„MEDIA PRODUCTION TV” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „PEH TV” pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Cod Amendă de 13 000 de lei
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Cod Amendă de 12 000 de lei
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din Codul Amendă de 13 000 de lei
„SELECTCANAL – TV” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „N4” pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Cod Amendă de 10 000 de lei
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Cod Amendă de 11 000 de lei
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din Cod Amendă de 13 000 de lei
 
„MEDIA PRO GROUP” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „ITV” pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Cod Amendă de 13 000 de lei
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din Cod Amendă de 12 000 de lei
 
Instituţia Publică Compania „TeleradioMoldova” fondatoarea serviciului media audiovizual public național de televiziune „Moldova-2” pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Cod Amendă de 10 000 de lei
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (9) din Cod Amendă de 10 000 de lei
 
„STATIS TV” SRL fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „Zona M” pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Cod Amendă de 15 000 de lei
„COTIDIAN” SA fondatoarea serviciului media audiovizual privat național de televiziune „TVC 21” pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Cod Amendă de 14 000 de lei
Compania Publică „Găgăuziya Radio Televizionu” fondatoarea serviciului media audiovizual public regional de televiziune „TV-Găgăuzia” pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Cod Amendă de 10 000 de lei

 

Este de menționat că prin Decizia CA nr. 100 din 30 martie 2022 – „Cu privire la aprobarea Listei furnizorilor de servicii media audiovizuale naționali, regionali și locali”, serviciile media audiovizuale de televiziune „Cinema1”, „Exclusiv TV”, ”, „ITV”, „N4”, „PEH TV”, „RTR Moldova”, „Zona M” au fost clasificați ca privați naționali, având obligația (conform art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA) de a transmite în cadrul serviciilor de televiziune programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puțin 8 ore.

 

Cu referire la furnizorii publici de servicii media, este de menționat că potrivit prevederilor art. 32 din CSMA, Statutul juridic al furnizorilor publici de servicii media: alin. (1): În Republica Moldova funcţionează: furnizorul public naţional de servicii media – Compania „Teleradio-Moldova” care are obligația de a transmite în cadrul serviciilor de televiziune programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puţin 10 ore și furnizorul public regional de servicii media – Compania „Gagauziya Radio Televizionu”, care are obligația de a transmite în cadrul serviciilor de televiziune programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puţin 8 ore.

 

În conformitate cu CSMA, furnizorii de servicii media audiovizuale sancționați sunt obligați să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 

Serviciul comunicare și relații externe