CA a aplicat două avertizări publice serviciului media audiovizual public de televiziune „Moldova-1”

02.12.2022

Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual public de televiziune „Moldova-1”, ca urmare a petițiilor din partea „Telesistem TV” SRL și a deputatei în Parlamentul Republicii Moldova, Marina Tauber.

 

„Telesistem TV” SRL susține că în cadrul principalului program informativ „Mesager” din 04 noiembrie 2022 a fost difuzată o știre cu privire la schimbările operate la nivelul fondatorului, beneficiarului efectiv și afilierea cu un partid politic, fără a solicita poziția companiei, lăsând impresia consumatorului că posturile TV „Primul în Moldova” şi „Accent TV” ar încălca legislaţia, că ar fi afiliate politic şi că ar risca sancţiuni.

 

Deputata Marina Tauber afirmă că, pe data de 2 și 4 noiembrie 2022, în cadrul principalelor programe informative „Mesager” de la ora 21:00, au fost difuzate cel puțin 4 reportaje ce ar depăși cadrul legal în vigoare.

 

Petiționarii invocă o serie de încălcări, precum: art. 11, art. 13 alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7), art. 31 și 35 din CSMA, și solicită demararea unei monitorizări ample a postului tv „Moldova-1” cu privire la respectarea prevederilor art. 13 din CSMA pentru perioada septembrie-octombrie 2022, în principalul program informativ „Mesager”.

 

Rezultatele monitorizării au atestat că în 4 reportaje din 5 serviciul media audiovizual public de televiziune „Moldova-1” nu a asigurat respectarea principiului imparţialităţii, al echilibrului și nu a  favorizat libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie. La fel, membrii CA au constatat că postul public nu a dat dovadă de rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor.

 

Astfel, Consiliul Audiovizualului a avertizat public furnizorul public de servicii media IP Compania „Teleradio-Moldova”, după cum urmează:

 

Nr.

d/o

Denumirea instituției, titularul de licență Obiectul sancțiunii Sancțiunea
1.

 

IP Compania „Teleradio-Moldova”, fondatoarea serviciului media audiovizual public de televiziune „Moldova-1” pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din CSMA: „În cadrul programelor audiovizuale de ştiri şi de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie sa fie respectate următoarele cerinţe: asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sînt în dezbatere publică” Avertizare publică
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. a) din CSMA: „În programele audiovizuale de ştiri şi de dezbateri trebuie să fie respectate următoarele reguli: a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor” Avertizare publică

 

Totodată, Consiliul Audiovizualului a respins solicitarea petiționarilor de a demara un control cu privire la serviciul media audiovizual de televiziune „Moldova-1” pentru o perioadă de două luni, dat fiind faptul că aceasta nu este motivată, conform art. 83 alin. (3) lit. c din CSMA și art. 75 din Codul administrativ al Republicii Moldova.

 

Serviciul Comunicare și relații externe