CA A APROBAT GHIDUL EXPLICATIV PRIVIND ASIGURAREA INFORMĂRII CORECTE

24.03.2022
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat Ghidul explicativ privind asigurarea informării corecte.
Astfel, reieșind din necesitatea de a asigura informarea corectă a publicului, în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale, prin Decizia nr. 41 din 16.02.2022, Consiliul Audiovizualului a inițiat consultările publice pentru aprobarea Regulilor de conduită profesională pentru asigurarea informării corecte. Propuneri au venit din partea: Asociației Presei Electronice, Asociației Promo-LEX, Centrului pentru Jurnalism Independent, Furnizorului de servicii media SRL „Media Resurse” (TV6 și Orhei TV).

Urmare a propunerilor, Consiliul Audiovizualului a elaborat și aprobat Ghidul explicativ privind asigurarea informării corecte, care conține o detaliere a normelor prevăzute de art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, pornind de la faptul că o înțelegere corectă semnifică primul pas în aplicarea corespunzătoare a normelor în activitatea de zi cu zi a furnizorilor de servicii media, precum și a Consiliului Audiovizualului.

 

Scopul Ghidului rezidă în aplicarea corespunzătoare și predictibilă a normelor art. 13. În temeiul unei înțelegeri clare a esenței normelor atât din partea furnizorilor de servicii media, care sunt obligați să le respecte, cât și din partea Consiliului Audiovizualului, care este obligat să supravegheze respectarea lor. Altfel spus, Ghidul urmărește eliminarea disensiunilor iminente când aceeași normă este înțeleasă diferit.

Ghidul explicativ privind asigurarea informării corecte poate fi consultat alăturat.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul

Fișiere

Ghid explicativ privind asigurarea informării corecte