CA A APROBAT, ÎN VARIANTĂ FINALĂ, STRATEGIA DE DEZVOLTARE A DOMENIULUI AUDIOVIZUAL PENTRU ANII 2023-2027

17.08.2022

Consiliul Audiovizualului a aprobat, în ședința din 12 august 2022, Strategia de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023-2027.

 

Astfel, Consiliul Audiovizualului (CA), în calitatea sa de garant al interesului public și unică autoritate publică autonomă ce reglementează domeniul comunicării audiovizuale, are misiunea este de a contribui la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale, asigurând un climat bazat pe libera exprimare și responsabilitatea față de public în domeniul de referință. Întru executarea acestei misiuni, Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA) instituie prerogativa CA de a aproba și de a pune în aplicare strategii de dezvoltare a serviciilor media audiovizuale pe termen mediu și lung.

 

Strategia de dezvoltare a domeniului audiovizualului pentru anii 2023-2027 reprezintă un document de politici ale CA pe termen mediu, adoptat în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (2) al CSMA. Strategia identifică câteva direcții strategice pentru care sunt definite acțiuni și activități a căror implementare este prioritară în următoarea perioadă, motiv pentru care sunt stabiliți indicatori de monitorizare, responsabili și termene de implementare.

 

Prioritățile CA schițate în Strategie derivă, în principal, din necesitatea de a asigura continuitatea procesului de reformare demarat prin Concepția națională de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova, aprobată prin LP nr. 67 din 26.07.2018. Totodată, Strategia reprezintă o aliniere a acțiunilor planificate la prevederile Acordului de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova, Titlul IV, Capitolul 25 (Cooperarea în domeniul culturii, al politicii audiovizuale și al mass media), conform standardelor europene și celor mai bune practici internaționale. În aceeași ordine de idei, direcțiile strategice de activitate sunt formulate și în baza carențelor din practicile administrative ale CA și necesitățile instituționale ale autorității, scoase în evidență de analiza situației actuale a domeniului audiovizualului.

 

Scopul Strategiei este asigurarea unui pluralism audiovizual real, caracteristic prin întrunirea cumulativă a următoarelor particularități: (1) diversitate de furnizori de servicii media, de servicii media audiovizuale și de programe audiovizuale în cadrul aceluiași serviciu media audiovizual; (2) prezența opiniilor publicului larg în serviciile media audiovizuale, în special a celor liniare; (3) prezența furnizorilor de servicii media liberi, autonomi, independenți economic și editorial; (4) accesul publicului larg la gama de opinii prezente în serviciile media audiovizuale.

 

Strategia urmează a fi transpusă în practică prin Planul de acțiuni pentru anii 2023-2027. Pentru fiecare acțiune din Plan sunt stabilite termenul de realizare, indicatorii de monitorizare/performanță care reflectă rezultatele așteptate și responsabilii. Responsabilitatea instituțională de realizarea integrală a Strategiei revine președintelui CA care, la rândul său, desemnează un grup de monitorizare și evaluare (GME) a implementării Planului de acțiuni, condus de vicepreședintele CA, precum și responsabili de implementarea fiecărui obiectiv al Strategiei.

 

Amintim că pe data de 24 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a inițiat consultări publice asupra proiectului Strategiei de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023-2027, iar pe 22 iulie 2022 a desfășurat dezbateri publicela care au participat membrii CA, reprezentanți ai furnizorilor și distribuitorilor de servicii media, ai ong-urilor de media și experți în domeniu.

Strategia de dezvoltare a domeniului audiovizualului pentru anii 2023-2027 poate fi consultată în anexă.

 

Serviciul Comunicare și relații externe