CA a aprobat Metodologia de monitorizare a discursului de ură

26.05.2023

Consiliul Audiovizualului (CA) a aprobat azi Metodologia de monitorizare a discursului de ură ce se bazează pe două instrumente internaționale folosite în procesul de evaluare și sancționare a discursului de ură – Planul de acțiune Rabat și triplul test al Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO).

 

Planul de acțiune Rabat include: (1) contextul social şi politic, (2) statutul vorbitorului, (3) intenția de a incita audienţa împotriva unui grup țintă, (4) conținutul şi forma discursului, (5) amploarea diseminării acestuia şi (6) probabilitatea de vătămare, inclusiv iminenţa.

 

În același timp, fiecare caz potențial trebuie examinat din perspectiva triplului test CtEDO: restricțiile dreptului la libertatea de exprimare trebuie să fie prevăzute de lege; restricțiile trebuie să se bazeze pe unul dintre scopurile legitime ale legii; restricțiile trebuie să fie strict necesare şi proporționale cu obiectivul urmărit.

 

Metodologia are la bază Ghidul pentru evaluarea și prelucrarea cazurilor de discurs de ură Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica Moldova, elaborat de Consiliul Europei cu susținerea Uniunii Europene ca parte a asistenței oferite Consiliului Audiovizualului.

 

Metodologia, care va fi folosită de Direcția control servicii media audiovizuale în procesul de monitorizare,  a fost supusă consultărilor publice, cu avize primite de la Consiliul pentru egalitate, Asociația Presei Electronice APEL și Asociația Obștească “Promo-Lex”.

 

Documentul incorporează și sugestii colectate în cadrul instruirii privind mecanismele de protecție și identificare a discursului de ură în mass-media ce s-a desfășurat pe 22 mai la CA pentru echipele de monitorizare și juridică, cu participarea expertei internaționale, Asja Roksa-Zubcevic.

 

Potrivit Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA), programele ce propagă, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranță sau pe discriminarea pe criterii de sex, de rasă, de naționalitate, de religie, de dizabilitate sau de orientare sexuală, programe ce constituie discurs care incită la ură, utilizează limbaj sexist, şi scene de violență şi comportament degradant față de femei şi bărbați sunt interzise la TV și radio.

 

CSMA este singura lege organică din Republica Moldova care reglementează discursul de ură într-o variantă extinsă (articolul 1) şi stabilește sancțiuni clare pentru acest tip de discurs în programele audiovizuale.

 

CA poate aplica amenzi de la 40 000 de lei până la 70 000 de lei pentru prima încălcare, de la 70 000 de lei până la 100 000 de lei pentru încălcări repetate, şi retrage licența de emisie după aplicarea graduală a sancțiunilor, pentru astfel de conținuturi.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe

Metodologia de monitorizare a discursului de ură în conținuturile media audiovizuale