CA A APROBAT O NOUĂ LISTĂ A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE NAȚIONALI, REGIONALI ȘI LOCALI

30.03.2022
Consiliul Audiovizualului a aprobat Lista furnizorilor de servicii media audiovizuale naționali, regionali și locali.
Conform noii liste, la categoria Furnizori de servicii media audiovizuale naționali au fost clasificate 41 de posturi de televiziune și 5 posturi de radio, față de 13 posturi de televiziune și 1 post de radio, clasificate prin Decizia CA nr. 37/119 din 20 august 2019.
La categoria Furnizori de servicii media audiovizuale regionali au fost clasificate 10 posturi de televiziune și 10 posturi de radio, față de 36 de posturi de televiziune și 15 posturi de radio, clasificate prin Decizia CA nr. 37/119 din 20 august 2019.

La categoria Furnizori de servicii media audiovizuale locali au fost clasificate 7 posturi de televiziune și 45 de posturi de radio, față de 10 posturi de televiziune și 39 posturi de radio, clasificate prin Decizia CA nr. 37/119 din 20 august 2019.

 

Aprobarea Listei furnizorilor de servicii media audiovizuale naționali, regionali și locali se impune în scopul asigurării realizării prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale cu privire la măsurarea cotei de audiență a serviciilor media audiovizuale, precum și a celor ce statuează transmisiunea programelor audiovizuale locale în cadrul serviciilor media audiovizuale.

Astfel, în condițiile art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale, în funcție de categorie sunt stabilite obligații față de furnizorii de servicii media cu privire la realizarea și transmisia programelor audiovizuale locale. În conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 4 din Cod, furnizorii de servicii media au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de televiziune, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice:

 

– cel puțin 10 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici naționali de servicii media;

– cel puțin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici regionali de servicii media;

– cel puțin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați naționali de servicii media;

– cel puțin 4 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați regionali de servicii media;

– cel puțin 2 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați locali de servicii media.

 

În cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, potrivit alin. (6) al art. 4 din Cod, furnizorii de servicii media au obligația de a transmite programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice:

 

– cel puțin 12 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici naționali de servicii media;

– cel puțin 10 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici regionali de servicii media;

– cel puțin 10 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați naționali de servicii media;

– cel puțin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați regionali de servicii media;

– cel puțin 6 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați locali de servicii media.

 

Decizia va intra în vigoare începând cu 01 septembrie 2022. Este de menționat că furnizorii de servicii media care nu și-au început activitatea și nu au fost incluși în listă urmează să fie clasificați după ce își vor începe activitatea.

În acest context, Consiliul Audiovizualului a dispus monitorizarea tuturor furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova privind respectarea prevederilor art. 4 alin. din Codul serviciilor media audiovizuale – Programele audiovizuale locale.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul
 1. casino online gambling
 2. ipl betting
 3. ipl satta
 4. online ipl satta
 5. online gambling
 6. stake casino
 7. spin casino
 8. casino slots
 9. online gambling sites
 10. twin casino
 11. online slots
 12. bet casino
 13. casino betting
 14. bet online casino
 15. video poker
 16. casino bonus
 17. cricket satta bazar
 18. free casino games
 19. classic casino
 20. ipl bookie