CA a aprobat Planul de acțiuni pentru anul 2023

30.01.2023

Pentru acest an, Consiliul Audiovizualului și-a setat 7 obiective și anume:

 

  1. Consolidarea capacităților administrative și instituționale ale Consiliului Audiovizualului;
  2. Asigurarea unei activități corecte și transparente de reglementare;
  3. Controlul respectării prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale;
  4. Asigurarea unei activități transparente și corecte de licențiere și autorizație;
  5. Asigurarea bunelor relații externe, de cooperare și a unei comunicări instituționale eficiente;
  6. Asigurarea unui management eficient în cadrul Consiliului Audiovizualului;
  7. Gestionarea eficientă a alocațiilor și asigurarea controlului achitării taxelor și amenzilor stabilite de Consiliul Audiovizualului;

 

Autoritatea de reglementare își propune să susțină atât diversitatea de furnizori de servicii media, de servicii media audiovizuale și de programe audiovizuale în cadrul aceluiași serviciu media audiovizual, cât și prezența furnizorilor de servicii media liberi, autonomi, independenți economic și editorial.

 

CA va pune accent pe monitorizarea și controlul serviciilor media audiovizuale în ce privește:

– respectarea prevederilor referitoare la programele audiovizuale locale;

– respectarea asigurării informării corecte;

– reflectarea alegerilor locale din 2023;

– protejarea spațiului audiovizual național;

– respectarea Concepțiilor generale de programe.

 

Planul de acțiuni pentru 2023 mai prevede elaborarea și aprobarea de noi regulamente și metodologii:

– Regulamentul privind conținuturile audiovizuale;

– Regulamentul privind comunicările comerciale;

– Regulamentul cu privire la Licența de emisie;

– Metodologia de monitorizare a discursului care incită la ură.

 

În ce privește evaluarea domeniului audiovizualului, instituția își propune, printre altele, să analizeze următoarele date pe parcursul anului:

– numărul și profilul entităților supravegheate de CA;

– cifra de afaceri a fiecărei entități;

– regimul juridic al proprietății fiecărei entități;

– audiența fiecărei entități;

– profilul programelor audiovizuale, numărul și volumul lunar al programelor interpretate în limbajul mimico-gestual și a celor destinate persoanelor cu nevoi speciale;

– volumul publicității comerciale accesate de entități.

 

Asigurarea bunelor relații de cooperare cu autoritățile de reglementare europene, cu instituțiile internaționale și naționale, precum și cu societatea civilă, face parte dintr-un alt obiectiv pe care și l-a stabilit CA.

 

Planul de acțiuni pentru 2023 poate fi consultat în  anexă.

 

 

Serviciul Comunicare și relații externe

Planul de acțiuni pentru anul 2023 al Consiliului Audiovizualului