CA a aprobat rapoartele anuale de activitate a 16 posturi TV și a respins un raport

28.04.2023

În ședința de azi, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aprobat rapoartele anuale de activitate ale posturilor TV: CANAL 3, Prime, CANAL 2, MEGA TV, FAMILIA, N4, Orhei TV, NTV Moldova, Exclusiv TV, PRO TV CHIŞINĂU, TV8, Jurnal TV, Canal 5, R Live TV, Publika TV, TVC 21 și au respins raportul de activitate al postului de televiziune ITV.

 

Rapoartele de activitate ale CANAL 3, Prime, MEGA TV, CANAL 2, FAMILIA, N4, Primul în Moldova, Orhei  TV, NTV Moldova, ORIZONT TV, ITV, PRO TV CHIŞINĂU, Exclusiv TV, TV8, BRAVO TV, RTR Moldova, Jurnal TV, Accent TV, Canal 5, TV6, PEH TV, R Live TV, Cinema 1 au fost prezentate în termen.

 

Raportul anual pentru serviciul media ,,TVC 21” (prezentat la 03.04.2023) și cel pentru serviciul media ,,Publika TV” (prezentat la 05.04.2023) au fost expediate cu depășirea termenului prevăzut de lege. Posturile s-au ales cu sancțiuni de 5 000 lei fiecare.

 

BRAVO TV, RTR Moldova, PEH TV, Cinema 1 au indicat în rapoartele anuale că sunt clasificați ca regionali, însă conform unei decizii din anul trecut, posturile au fost clasificate ca naționale. CA a solicitat modificarea datelor prezentate.

 

În același timp, în rapoartele anuale ale posturilor TV6, Primul în Moldova, ORIZONT TV, Accent TV, nu a fost indicată informația privind paginile web prin care sunt difuzate aceste servicii media.

 

Astfel, CA a solicitat posturilor TV6, Primul în Moldova, ORIZONT TV, Accent TV, BRAVO TV, RTR Moldova, PEH TV, Cinema 1 depunerea unor noi rapoarte de activitate în termen de 5 zile lucrătoare din data comunicării deciziei de azi.

 

ITV în raportul anual de activitate nu a indicat sursa de finanțare, motiv pentru care raportul a fost respins de CA, iar furnizorul amendat cu 5 000 lei. În termen de 5 zile lucrătoare din momentul comunicării deciziei de astăzi, furnizorul are obligația de a depune un nou raport de activitate.

 

Furnizorii de servicii media sunt obligați să prezinte până pe data de 31 martie a fiecărui an raportul de activitate pentru anul precedent. Recent, CA a modificat modelul raportului, care prevede acum o detaliere a informațiilor legate de sursele de finanțare, proprietarii beneficiari finali și persoana responsabilă de politica editorială.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe