CA A APROBAT RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI ÎN TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022

22.04.2022
Consiliul Audiovizualului a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului în trimestrul I al anului 2022, care vizează următoarele aspecte:  Managementul Consiliului Audiovizualului, Activități de reglementare, Monitorizarea respectării prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, Activitatea de licențiere și autorizație, Litigii, Comunicare și relații externe.
Raportul cuprinde și 2 anexe, care sintetizează activitatea Consiliului Audiovizualului în lunile ianuarie-martie 2022: Anexa nr. 1 Realizarea planului de acțiuni pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului, trimestrul I; Anexa nr. 2 Sancțiuni aplicate furnizorilor de servicii media audiovizuale și Sancțiuni aplicate distribuitorilor de servicii media audiovizuale.

Raportul va fi publicat pe pagina oficială a instituției, la Rubrica Rapoarte de activitate.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul
RAPORT
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022