CA a aprobat Raportul de activitate pentru trimestrul II 2023

27.07.2023

CA a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul de activitate pentru trimestrul II 2023, în ultima ședință publică.

 

În perioada de raportare, pe pagina web oficială a instituției au fost publicate 37 de rapoarte anuale de activitate ale furnizorilor de servicii media de televiziune pentru anul 2022 și 34 de rapoarte ale furnizorilor de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră. În același timp, CA a aprobat 35 de rapoarte anuale ale distribuitorilor de servicii media.

 

În monitorizarea conținutului serviciilor media audiovizuale au fost descifrate peste 2516 de ore de emisie. Pentru nerespectarea legislației, CA a aplicat furnizorilor de servicii media 48 de sancțiuni în sumă de 468 000 de lei, iar distribuitorilor de servicii media – 11 sancțiuni în sumă de 40 000 de lei, pe parcursul trim. II a.c.

 

Pe 14 aprilie, în plenul Parlamentului, a fost prezentat Raportul de activitate al CA pentru anul 2022, aprobat cu majoritate de voturi.

 

Pe 4 mai, președinta CA, Liliana Vițu, și șeful Secției juridice, Grigore Chițanu, au participat la Media Policy Forum 2023, organizat de Freedom House, unde s-au discutat aspecte ce țin de conținutul autohton, combaterea dezinformării și promovarea operelor europene.

 

Membrii CA au participat la cea de-a 57-a reuniune a Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în domeniul Audiovizualului (EPRA) la Oslo, Norvegia.

 

În parteneriat cu Organizația Internațională a Francofoniei, au fost organizate două instruiri interne privind mecanismele de protecție în mass-media și metodele de combatere a dezinformării în mediul audiovizual, la care au participat echipele de monitorizare, de licențiere, de politici publice și cea juridică ale CA.

 

În cadrul activității de susținere instituțională (peer support) din partea Consiliului Europei, șefa Departamentului politici audiovizuale internaționale, Maria Donde, și șefa Departamentului cooperare și colaborare internațională, Julie Mamou, de la autoritatea de reglementare și concurență din sfera audiovizuală, telecomunicații și servicii de poștă din Marea Britanie – Ofcom (Office of Communications), s-au aflat într-o vizită de lucru la CA pe 12-13 iunie.

 

Între 14-16 iunie, vicepreședinta CA, Aneta Gonța, a participat la cea de-a 23-a reuniune plenară a membrilor Comitetului director pentru mass-media și societatea informațională din cadrul Consiliului Europei la Strasbourg, Franța.

 

Grupul de monitorizare și evaluare a implementării Planului de acțiuni pentru realizarea Strategiei de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023-2027 s-a întrunit în 2 ședințe de lucru, unde au fost puse în discuție acțiunile prevăzute pentru trim. II 2023 în Planul de acțiuni al Strategiei.

 

Cu suportul National Democratic Institute, au fost realizate 5 videografice și 7 infografice pentru informarea publicului despre misiunea CA, posibilitatea de sesizare online despre informațiile difuzate la TV sau radio și tipurile de sancțiuni aplicate de instituție.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe