CA a aprobat Raportul de activitate pentru trimestrul IV, 2022

31.01.2023

Raportul de activitate al CA pentru trimestrul IV din 2022 a fost aprobat în ședința din 27 ianuarie 2023.

 

În luna octombrie a anului trecut, CA a lansat o nouă pagină web oficială, care este mai comod de navigat și include toată informația necesară consumatorilor, furnizorilor și distribuitorilor de servicii media audiovizuale. Inovația de pe noua pagină este meniul de accesibilitate pentru slab văzători, instrument ce sporește accesul publicului la informațiile despre media audiovizuală.

 

În ultimele trei luni ale anului trecut, CA s-a convocat în 16 ședințe publice în cadrul cărora a adoptat 101 decizii, a examinat 23 de petiții, a analizat rezultatele monitorizării a 40 de servicii media audiovizuale de televiziune și a 8 servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră.

 

Pentru nerespectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, CA a aplicat 108 sancțiuni furnizorilor de servicii media audiovizuale, constituind 18 avertizări și 90 de amenzi, în valoare totală de 1 037 000 lei; și 10 sancțiuni distribuitorilor de servicii media audiovizuale: 5 avertizări și 5 amenzi în sumă de 25 000 lei. De asemenea, a extins 5 licențe de emisie și 9 autorizații de retransmisiune, a eliberat o licență nouă și 6 autorizații de retransmisiune noi.

 

Membrii și reprezentanții instituției au partipat la 37 de evenimente pe plan național și 22 de evenimente internaționale în cadrul cărora au fost supuse discuțiilor publice Regulamentul privind conținuturile audiovizuale, Regulamentului privind comunicările comerciale audiovizuale, Ghidul „Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica Moldova”, au fost abordate tematici precum: Dezinformare, pluralism și încredere în mass-media și Rolul autorităților de reglementare a audiovizualului în mediul digital: inteligența artificială, alfabetizarea media și reglementarea platformelor de partajare video.

 

Vedeți detalii în anexă.

Raport de activitate al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în trim. IV 2022