Regulamentul cu privire la licența de emisie a intrat în vigoare

15.11.2023

Regulamentul cu privire la licența de emisie, aprobat de Consiliul Audiovizualului, a intrat în vigoare. Acesta prevede procedura de reglementare prin licențiere a activității furnizorilor de servicii media lineare aflați în jurisdicția Republicii Moldova și cea de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a dreptului de utilizare a frecvențelor radio în bază de concurs.

 

Secțiunile regulamentului se referă la modul de acordare, prelungire, perfectare, reperfectare și retragere a licențelor de emisie, a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și a dreptului de utilizare a frecvențelor radio în bază de concurs, actele necesare pentru obținerea licenței de emisie, cazurile în care cererea de eliberare a licenței de emisie poate fi respinsă, licența poate fi suspendată și valabilitatea acesteia poate fi reluată, informațiile conținute în licența de emisie, termenele pentru organizarea concursului de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex, criteriile de evaluare a dosarelor de participare la concurs a furnizorilor de servicii media audiovizuale liniare și a distribuitorilor de servicii media aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova, termenul în care furnizorul de servicii media are obligaţia să înceapă difuzarea serviciului media audiovizual prin multiplex sau prin frecvențe radio, după acordarea sau reperfectarea licenței, alte informații relevante.

 

Furnizorii de servicii media urmează să prezinte CA pentru aprobare concepțiile generale ale serviciilor media audiovizuale ale căror fondatori sunt, conform anexei la Regulament, în termen de două luni, din data de 14 noiembrie 2023, când decizia CA a fost publicată în Monitorul Oficial.

Regulament cu privire la licența de emisie